Etapa cuprinsă între 18-25 ani este o etapă de tranziție (etapa preadultă), marcată de instabilitate si lipsa de siguranță ce caracterizează viața celor aflați in acest stadiu. Acești tineri se simt suspendați într-o adolescență tarzie, fapt pentru care simt nevoia să amâne începerea vieții adulte.

Dezvoltarea personală și psihoterapia susțin cel mai eficient adultul tânăr în procesul său de identificare cu:

explorarea identității – vocaționale și relațional- afectivă.

– concentrarea pe sine – dorința de a se identifica, de a se înțelege și cunoaște pe sine.

– varsta posibilităților – posibilitatea de a-și forma o direcție în sensul dorit (încă este susținut de familie și poate să experimenteze).

– gândirea performală- capacitatea de a integra concepte, flexibilitate.

– inteligența emoțională – are rol important pentru succesul de mai târziu.

– educația și școala- este perioada când se acumulează cele mai multe informații.

– dezvoltarea psiho-socială- perioada în care se experimentează cel mai mult înainte de asumarea rolurilor și responsabilităților de adult.